Çerez Aydınlatma Metni | Tur Oto

Çerez Aydınlatma Metni

TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 10.03.2021

TUR OTO PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TUR OTO”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği, güvenliği ve korunmasına önem veriyoruz. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”), TUR OTO sitesi (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin (“Kullanıcılar”) kişisel verilerinin toplanma kapsamını, hangi yollarla toplandığını, hangi amaçlar çerçevesinde işlendiğini, verilerin hukuka uygun olarak ve Kullanıcılar’ın açık rızası çerçevesinde hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve TUR OTO tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak siz Kullanıcılar’ı bilgilendirmek ve bu doğrultuda kişisel veriler toplanırken ve kullanılırken izlenilen genel prensipleri somutlaştırmak amacı ile oluşturulmuştur.

TUR OTO olarak Web Sitesi’nde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebilir; buna bağlı olarak işbu Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabiliriz. İşbu Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik, Web Sitesi’nde yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacak olup, son güncelleme tarihi metnin başında yer almaktadır.

1. Toplanılabilecek Kişisel Veriler

TUR OTO, Kullanıcılar’a ilişkin kişisel verileri, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişimi ve Web Sitesi’nde yapacakları işlemlere bağlı olarak işbu Aydınlatma Metni kapsamında ve TUR OTO’nun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak işlenmekte ve toplanmaktadır. Herhangi bir kişisel veri aktarımı, yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır.

TUR OTO tarafından, siz Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden aldığınız hizmet kapsamında birtakım kişisel verileriniz, TUR OTO’nun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

TUR OTO olarak, işbu Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, kanunen yetkili kamu kurumları ve Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Web Sitesi veya TUR OTO hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Metni’nde veya Kullanıcı’ya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan diğer amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Bu kapsamda; IP adresiniz, konum bilgileriniz, Web Sitesi’nde görüntülediğiniz sayfalar, Web Sitesi’ni mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler, çerezleriniz ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler işlenebilir.

2. Çerez Kullanımı

Web Sitesi’ni kişisel herhangi bir veri paylaşmadan ziyaret edebilir, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak bu ziyaretlerinizde, Web Sitesi kullanımınıza ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. TUR OTO, yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını çerez kullanarak elde edebilir. Çerez kullanım amaçları başlıca aşağıdaki gibidir:

 • Web Sitesi’nin çalışması için gerekli olan temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi: Örneğin, oturum açan üyelerin Web Sitesi’nde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Web Sitesi’nin analiz edilmesi ve Web Sitesi performansının artırılması: Örneğin Web Sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması, ya da Web Sitesi Kullanıcıları’nın aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Web Sitesi’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak: Örneğin Web Sitesi Kullanıcıları’nın kullanıcı adı bilgilerinin daha sonraki ziyaretlerinde hatırlanması.

Web Sitesi’nde hem Web Sitesi tarafından yerleştirilen birinci parti çerezler, hem de Web Sitesi haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen üçüncü taraf çerezler kullanılmakta olup; kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir:

a) Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır.

b) Performans ve Analiz Çerezleri

Performans ve Analiz Çerezleri, Web Sitesi’nin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, Kullanıcılar’ın Web Sitesi kullanımları hakkında bilgiler toplar, Web Sitesi’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 • Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
 • AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
 • Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
 • Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 • Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

3. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğin iöğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, __________________ adresinde yer alan TUR OTO Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, TUR OTO’nun Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

4. Kişisel Verileri Saklama Süresi

TUR OTO, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, TUR OTO Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

5. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

TUR OTO, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlar dairesinde:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Web Sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde TUR OTO, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

TUR OTO, kişisel verilerin yukarıdaki işbu Aydınlatma Metni çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6. Bilgi Güncelleme

Aşağıda verilen e-posta adresi üzerinden tarafımıza iletişime geçerek iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin TUR OTO tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

İletişim Bilgileri

Adres: Eti Mah. Ali Suavi Sokak No:5 Maltepe Çankaya-Ankara / Türkiye

E-mail: [email protected]